published papers

Show all

2018

Panecki Tomasz; Związek Tomasz; Myrda, Grzegorz

The Spatial Database Development for Research on Settlements and Afforestation in Nowy Tomyśl Plain in Early Modern Times Journal Article

Studia Geohistorica, 6 , pp. 186-205, 2018.

Links | BibTeX | Tags: Dutch-type settlement, Environmental History, Historical Geography, Nowy Tomyśl Plain, retrogressive method

2017

Związek, Tomasz

Kuźnica w Stobnie. Uwagi osadnicze na marginesie edycji przywileju dla rudnika Jana Gelinghausa z 1560 roku Book Chapter

Dzik Michał; Śnieżko, Grzegorz (Ed.): Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heymanw pięćdziesięciolecie pracy naukowej, pp. 127-147, 2017.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Environmental History, Historical Geography, History of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Material Culture Studies, Medieval Archaeology, Polish History

Związek Tomasz; Panecki, Tomasz

Osadnictwo olęderskie w badaniach nad rekonstrukcją szesnastowiecznego zalesienia na przykładzie okolic Nowego Tomyśla Journal Article

Studia Geohistorica, 5 , pp. 29-62, 2017.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Dutch-type settlement, Early Modern Times, forestation, Greater Poland in the 16th c., Historical Atlas of Poland, Historical Geography, Historical GIS, privilege, retrogressive method