published papers

Show all

2018

Tomasz; Związek Tomasz; Myrda Panecki, Grzegorz

The Spatial Database Development for Research on Settlements and Afforestation in Nowy Tomyśl Plain in Early Modern Times Journal Article

In: Studia Geohistorica, vol. 6, pp. 186-205, 2018.

Links | BibTeX | Tags: Dutch-type settlement, Environmental History, Historical Geography, Nowy Tomyśl Plain, retrogressive method

2017

Tomasz; Panecki Związek, Tomasz

Osadnictwo olęderskie w badaniach nad rekonstrukcją szesnastowiecznego zalesienia na przykładzie okolic Nowego Tomyśla Journal Article

In: Studia Geohistorica, vol. 5, pp. 29-62, 2017.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Dutch-type settlement, Early Modern Times, forestation, Greater Poland in the 16th c., Historical Atlas of Poland, Historical Geography, Historical GIS, privilege, retrogressive method