composite state

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_101


Kaiserreich
composite state
państwo złożone


"Władza króla nad całym terytorium państwa sprawowana osobiście i na czele rządu centralnego do 1850. Od 1850 ustrój parlamentarno-konstytucyjny. Królestwo Prus nominalnie wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego do 1806 r. 1807-1815 Królestwo Prus jako państwo członkowskie Związku Reńskiego 1815-1867. Królestwo Prus Jako państwo członkowskie Związku Niemieckiego. 1867-1871 Królestwo Prus jako państwo członkowskie Związku Północnoniemieckiego. 1871-1919 Królestwo Prus jako państwo członkowskie Cesarstwa Niemieckiego."

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Prussia (1806-1919)
equivalentClass empire
comment ""Władza króla nad całym terytorium państwa sprawowana osobiście i na czele rządu centralnego do 1850. Od 1850 ustrój parlamentarno-konstytucyjny. Królestwo Prus nominalnie wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego do 1806 r. 1807-1815 Królestwo Prus jako państwo członkowskie Związku Reńskiego 1815-1867. Królestwo Prus Jako państwo członkowskie Związku Niemieckiego. 1867-1871 Królestwo Prus jako państwo członkowskie Związku Północnoniemieckiego. 1871-1919 Królestwo Prus jako państwo członkowskie Cesarstwa Niemieckiego.""@pl
altLabel "cesarstwo"@pl
"empire"@en
"monarchia"@pl
"monarchy"@en
label "Kaiserreich"@de
"composite state"@en
"państwo złożone"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "https://www.wikidata.org/wiki/Q7275"^^
hasExternalIdentifier "101"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_100