part

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_103


część (człon) państwa związkowego
part


Po przekształceniu w 1867 r. Cesarstwa Austriackiego w monarchię dualistyczną jego terytorium zostało podzielone na dwa człony-części: tzw. Zalitawię i Przedlitawię

  • BFO_0000050 some administrative_type_100

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Galicia and Lodomeria (1867-1918)
equivalentClass state
comment "Po przekształceniu w 1867 r. Cesarstwa Austriackiego w monarchię dualistyczną jego terytorium zostało podzielone na dwa człony-części: tzw. Zalitawię i Przedlitawię"@pl
altLabel "polity"@en
label "część (człon) państwa związkowego"@pl
"part"@en
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "103"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_90