state

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_106


część (człon) państwa związkowego
state


Po przekształceniu w 1867 r. Cesarstwa Austriackiego w monarchię dualistyczną jego terytorium zostało podzielone na dwa człony-części: tzw. Zalitawię i Przedlitawię; Śląsk Cieszyński znalazł się w Przedlitawii
after the transformation of the Austrian Empire into dual monarchy in 1867, its territory was divided in to two parts: so-called Zalitawia and Przedlitawia. Cieszyn land was in Przedlitavia

  • BFO_0000050 some administrative_type_107

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918)
comment "Po przekształceniu w 1867 r. Cesarstwa Austriackiego w monarchię dualistyczną jego terytorium zostało podzielone na dwa człony-części: tzw. Zalitawię i Przedlitawię; Śląsk Cieszyński znalazł się w Przedlitawii"@pl
"after the transformation of the Austrian Empire into dual monarchy in 1867, its territory was divided in to two parts: so-called Zalitawia and Przedlitawia. Cieszyn land was in Przedlitavia"@en
altLabel "land"@en
label "część (człon) państwa związkowego"@pl
"state"@en
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "106"^^
isSymbolisedByMeansOf The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918)
map_symbol_90