duchy

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_119


duchy
księstwo


Osobista władza księcia w zakresie podległego mu terytorium, stopniowo delegowana na centralne organy władzy.

  • BFO_0000050 some administrative_type_120

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Pomerania (1230-1648)
comment "Osobista władza księcia w zakresie podległego mu terytorium, stopniowo delegowana na centralne organy władzy."@pl
altLabel "principality"@en
label "duchy"@en
"księstwo"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#60"^^
"https://www.wikidata.org/wiki/Q208500"^^
hasExternalIdentifier "119"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_80