duchy

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_133


duchy
księstwo zależne


Tutaj należy szukać genezy polskich województw

  • BFO_0000050 some administrative_type_134

As Subject:
predicate object
isDefinedBy administrative_system_24
equivalentClass administrative_type_86
comment "Tutaj należy szukać genezy polskich województw"@pl
altLabel "marchia"@pl
label "duchy"@en
"księstwo zależne"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#60"^^
"https://www.wikidata.org/wiki/Q208500"^^
hasExternalIdentifier "133"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_70