kingdom

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_134


kingdom
królestwo


Na tym poziomie należy brać pod uwagę Wielkie Księstwo Litewskie

  • BFO_0000050 some administrative_type_135

As Subject:
predicate object
isDefinedBy administrative_system_24
comment "Na tym poziomie należy brać pod uwagę Wielkie Księstwo Litewskie"@pl
altLabel "grand duchy"@en
"księstwo samodzielne"@pl
"principality"@en
"wielkie księstwo"@pl
label "kingdom"@en
"królestwo"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "https://www.wikidata.org/wiki/Q417175"^^
hasExternalIdentifier "134"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_80