composite state

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_135


composite state
państwo złożone


Głównie dla obszarów należących do Świętego Cesarstwa Rzymskiego

As Subject:
predicate object
isDefinedBy administrative_system_24
comment "Głównie dla obszarów należących do Świętego Cesarstwa Rzymskiego"@pl
label "composite state"@en
"państwo złożone"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "https://www.wikidata.org/wiki/Q7275"^^
hasExternalIdentifier "135"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_100