papal state

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_143


papal state
państwo kościelne


Częściowo, w sprawach związanych z działalnością zakonną, podległość Stolicy Apostolskiej

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The State of the Teutonic Order (1226-1525)
equivalentClass Holy See
Holy See
administrative_type_238
comment "Częściowo, w sprawach związanych z działalnością zakonną, podległość Stolicy Apostolskiej"@pl
label "papal state"@en
"państwo kościelne"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "143"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_100