krai

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_71


krai
kraj


W 1867 zniesiono autonomię Królestwa i półoficjalnie stosowano nazwę "Kraj Przywiślański" lub "Kraj Nadwiślański"

  • BFO_0000050 some administrative_type_72

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Congress Poland (1837-1866)
comment "W 1867 zniesiono autonomię Królestwa i półoficjalnie stosowano nazwę "Kraj Przywiślański" lub "Kraj Nadwiślański""@pl
altLabel "general-governorate"@en
"generał-gubernatorstwo"@pl
"kingdom"@en
"królestwo"@pl
"land"@en
label "krai"@en
"kraj"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "https://www.wikidata.org/wiki/Q2738486"^^
hasExternalIdentifier "71"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_60
map_symbol_70