gubernium

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_94


Gubernium
gubernium
gubernium


Obszary przejęte w III rozbiorze w 1795 r. utworzyły odrębne terytorium, tzw. Galicję Zachodnią, lub Nową Galicję, podzieloną na 12 cyrkułów. Od 1797 r. było to odrębne gubernium ze stolicą w Krakowie. Dopiero w 1803 r. kraj ten podzielono na 6 cyrkułów i podporządkowano gubernium we Lwowie.

  • BFO_0000050 some administrative_type_95

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848)
comment "Obszary przejęte w III rozbiorze w 1795 r. utworzyły odrębne terytorium, tzw. Galicję Zachodnią, lub Nową Galicję, podzieloną na 12 cyrkułów. Od 1797 r. było to odrębne gubernium ze stolicą w Krakowie. Dopiero w 1803 r. kraj ten podzielono na 6 cyrkułów i podporządkowano gubernium we Lwowie."@pl
label "Gubernium"@de
"gubernium"@en
"gubernium"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "94"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_70