kingdom

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_98


kingdom
królestwo


Od 1526 r. północne i zachodnie Węgry tzw. Królewskie w Monarchii Habsburgów

  • BFO_0000050 some administrative_type_104

As Subject:
predicate object
isDefinedBy the Kingom of Hungary (1200-1918)
comment "Od 1526 r. północne i zachodnie Węgry tzw. Królewskie w Monarchii Habsburgów"@pl
altLabel "Crown Land"@en
"kraj koronny"@pl
"państwo"@pl
label "kingdom"@en
"królestwo"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#group_26"^^
"https://www.wikidata.org/wiki/Q417175"^^
hasExternalIdentifier "98"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_80