brickyard

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#settlement_unit11


brickyard
cegielnia


A brickyard might be a separate locality, both individual and a part of a cluster of localities sharing the same name. It may also be an integral part of a bigger locality.
Cegielnia może być odrębną miejscowością, zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, może też znajdować się w obrębie większej miejscowości.

  • BFO_0000051 some settlement_unit136

  • hasProperFunction value function8

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Anna Orłowska
isDefinedBy "Brickyard (locality) is a settlement, where a brickyard (a building and a factory) plays the most important role."@en
"Cegielnia (miejscowość) jest to osada, w której główną rolę odrywa cegielnia (obiekt)."@pl
hiddenLabel "Ziegelei"@de
"Ziegelscheune"@de
"cegielnica"@pl
"кирпичный завод"@ru
prefLabel "brickyard"@en
"cegielnia"@pl
comment "A brickyard might be a separate locality, both individual and a part of a cluster of localities sharing the same name. It may also be an integral part of a bigger locality."@en
"Cegielnia może być odrębną miejscowością, zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, może też znajdować się w obrębie większej miejscowości."@pl
label "brickyard"@en
"cegielnia"@pl
type owl:Class
subClassOf production dwelling
(mereologically) simple human settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "11"^^