sugar factory

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#settlement_unit12


cukrownia
sugar factory


It is very unusual to classify a sugar factory or refinery as a separate locality, most often it is a part of a locality.
W niezwykle rzadkich przypadkach cukrownia może być odrębną miejscowością, zazwyczaj jest częścią miejscowości.

  • BFO_0000051 some settlement_unit138

  • hasProperFunction value function8

  • featureCode value S.MFGSG

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Anna Orłowska
isDefinedBy "Cukrownia (miejscowość) jest to osada, w której główną rolę odgrywa cukrownia (obiekt)."@pl
"Sugar rafinery (a locality) is a settlement with a sugar factory or refinery (a factory) as the most important element."@en
hiddenLabel "die Zuckerfabrik"@de
"die Zuckersiederei"@de
"Сахарный завод"@ru
prefLabel "cukrownia"@pl
"sugar factory"@en
comment "It is very unusual to classify a sugar factory or refinery as a separate locality, most often it is a part of a locality."@en
"W niezwykle rzadkich przypadkach cukrownia może być odrębną miejscowością, zazwyczaj jest częścią miejscowości."@pl
label "cukrownia"@pl
"sugar factory"@en
type owl:Class
subClassOf production dwelling
(mereologically) simple human settlement
settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "12"^^