inn

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#settlement_unit99


inn
osada karczemna


  • BFO_0000051 some settlement_unit124

  • hasProperFunction value function13

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Związek
isDefinedBy "Inn (locality) is a settlement in which the main role is played by an inn (builing)."@en
"Osada karczemna to osada, w której główną rolę pełni karczma (obiekt)."@pl
hiddenLabel "Gasthof"@de
"Krug"@de
"Wirthaus"@de
"budynek"@pl
"gospoda"@pl
"gościniec"@pl
"gościnny dom"@pl
"oberża"@pl
"restauracja"@pl
"szynkowny dom"@pl
"taberna"@la
"zajazd"@pl
prefLabel "inn"@en
"osada karczemna"@pl
label "inn"@en
"osada karczemna"@pl
type owl:Class
subClassOf improper dwelling
settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
seeAlso Hamlet_(place)
120
Q5084
hasExternalIdentifier "99"^^