Główne cele projektu w dwóch słowach

Podstawowym celem naukowym projektu jest opracowanie ontologii dziedzinowej (geograficzno-historycznej) dla dwóch zagadnień:
1 – jednostek osadniczych
2 – jednostek administracji terytorialnej (państwowej i kościelnej).
Ontologia ta będzie uwzględniała rozwój zjawisk w czasie.