cartography & maps

Źródła kartograficzne (mapy dawne):
 • N. Germanus, Mapa Europy Środkowej Mikołaja z Kuzy (Eichstätt), ok. 1491.
 • M. Beneventanus, Tabula Moderna Polonie, Ungarie, Boemie, Germanie, Russie, Lithuanie, 1507 [B. Wapowski].
 • S. Münster, C. Ptolemaeus, Polonia et Ungaria XV Nova Tabula, w: Geographia Universalis Vetus et Nova complectens Claudii Ptolemaei Alexandrini enarrationis libros VIII, 1540 [W. Grodecki].
 • A. Ortelius:  Prussiae Regionis Sarmatiae Europeae Nobiliss. Vera Et Nova Descriptio, 1584 [K. Henneberger, z opisem].
 • M. Helwig, Silesiae typus descriptus et editus, 1561, 16856
 • T. Makowski, Magni Ducatus Lithuaniae, 1613.
 • E. Lubinus, Nova illustrissimi principatur Pomeraniae descriptio, 1618.
 • G. Freudenhammer, Palatinatus Posnaniensis In Maiori Polonia Primarii Nova Delinatio, 1645.
 • G. le Vasseur Beauplan, Déscription de l’Ukrainie, 1651 [z opisem].
 • J. A. B. Rizzi Zannoni , A. Jabłonowski, Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée par districts construite, 1772.
 • K. Perthées, Mapy szczególne województw, 1783-1804.
 • Mapa Królestwa Galicji i Lodomerii (tzw. mapa Miega), 1779‒1783 [zob. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783,  tom 1-2, red. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga].
 • A. Mayer von Heldensfeld, Carte von West-Gallizien, 1:28 800, 1: 172 800, 1801-1804, 1808.
 • Specialkarte von Suedpreussen (Gilly David), 1: 150 000, 1802-1803
 • Topographisch-Miliaerische-Karte (Textor Johann),  150 000, 1806-1808
 • Koenigreich Galizien und Lodomerien herausgegeben on Jahre 1790 (Liesganig Joseph), 1: 288 000, 1824
 • Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (Mapa Kwatermistrzostwa),  1: 126 000, 1839
 • Urmesstischblätter, 1:25 000, 1826-1863
 • Karta Dawnej Polski  (Mapa Chrzanowskiego),  1: 300 000, 1840-1859
 • Administrativ-Karte von den Koenigreich Galizien und Lodomerien (Kummerer von Kummersberg Carl),  1: 115 000, 1855-1863
 • Reymann’s topographische Special-Karte von Central Europa, 1:200 000, 1844-1903
 • Generalkarte von Central-Europa, 1:300 000, 1872-1881
 • Generalkarte von Mitteleuropa, 1: 200 000, 1889-1914
 • Karte des Deutchen Reiches,  1: 100 000, 1879-1939
 • Übersichtskarte von Mitteleuropa, 1: 300 000, 1893-1918
 • Topographische Übersichtskarte des Deutschen Reiches, 1:200 000, 1899-1917
 • Военно-топографическая карта Европейской России (Trójwiorstówka), 1:126 000, 1865-1924
 • Specialkarte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie, 1: 75 000, 1875-1915
 • Militär Aufnahmssektion, 1: 25 000, 1916-1918
 • Topographische Karte (Messtischblatt), 1: 25 000, 1910-1944
 • Karte des Westlichen Russlands,  1: 100 000, 1914-1921
 • Mapa szczegółowa Polski WIG,  1: 25 000, 1919-1939
 • Mapa taktyczna Polski WIG,  1: 100 000, 1919-1939
 • Mapa operacyjna Polski  WIG,  1: 300 000, 1919-1939
Mapy i atlasy historyczne, bazy danych:
 • Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Dział 2, Ziemie Ruskie Rzeczypospolitej: epoka z przełomu wieku XVI-go na XVII-sty, opracował A. Jabłonowski, Warszawa-Wiedeń 1889-1904.
 • Mapa województwa krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego (1788-1792), oprac. S. Buczek, Kraków 1930.
 • Atlas historyczny Polski (seria: Mapy szczegółowe), 1958-2008.
 • Atlas Historyczny Polski, seria B: Mapy przeglądowe, 1: Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku, red. S. Herbst, Warszawa 1961.
 • M. Biskup, A. Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w., Toruń 1955.
 • Z. Guldon, Mapy ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w., Toruń 1964.
 • Atlas Historyczny Miast Polskich (seria), 1993-.
 • S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996;
 • S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006.
 • H. Szulc, Atlas historyczny wsi w Polsce, Warszawa 2002.
 • Ziemie polskie Korony w XVI w.  Przestrzenna baza danych, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla