The Kingdom of Galicia and Lodomeria (1867-1918)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_10


Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918)


The Kingdom of Galicia and Lodomeria (1867-1918)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1867-01-01"^^
creator Bogumił Szady
hasEnd "1918-12-31"^^
endsDominationAt "1918-12-31"^^
hasLegalBasis "reforma administracyjna 1865-1867 (zniesienie cyrkułów, zniesienie rządu krajowego w Krakowie)"^^
label "Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918)"@pl
"The Kingdom of Galicia and Lodomeria (1867-1918)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Galicji"^^
seeAlso Górak A., Latawiec K., Kancelaria organów władzy w Galicji...
Mark R.A., Galizien unter österreichischer Herrschaft
Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski. T. 4
Grzybowski K., Galicja 1848-1914
"https://www.wikidata.org/wiki/Q2396442"^^
hasBeginning "1867-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "10"^^