Congress Poland (1837-1866)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_11


Congress Poland (1837-1866)


Królestwo Polskie (1837-1866)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1842-01-01"^^
creator Tomasz Panecki
hasEnd "1866-12-31"^^
endsDominationAt "1866-12-31"^^
hasLegalBasis "Ukaz carski z 7.3.1837 (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, nr 68-70, t. 20, Warszawa 1836-1837, s. 412); Ukaz carski z 11.10.1842 (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, nr 97, t. 30, Warszawa: 1842, s. 281-285)"^^
label "Congress Poland (1837-1866)"@en
"Królestwo Polskie (1837-1866)"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Królestwa Polskiego"^^
seeAlso Administracja gmin wiejskich w Królestwie Polskim w latach 1815–1864
Kallas M., Historia ustroju Polski X-XX w.
Trzebiński W., Borkiewicz A., Podział administracyjny Królestwa Polskiego 1815-1918
"https://www.wikidata.org/wiki/Q221457"^^
hasBeginning "1837-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "11"^^