The Kingdom of Saxony (1815-1918)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_12


Królestwo Saksonii (1815-1918)


The Kingdom of Saxony (1815-1918)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1815-01-01"^^
creator Anna Orłowska
hasEnd "1918-12-31"^^
endsDominationAt "1918-12-31"^^
label "Królestwo Saksonii (1815-1918)"@pl
"The Kingdom of Saxony (1815-1918)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Królestwa Saksonii, obejmuje część Łużyc leżących obecnie w Polsce (Bogatynia, Zgorzelec)"^^
seeAlso "https://www.wikidata.org/wiki/Q153015"^^
hasBeginning "1815-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "12"^^