The Kingdom of Prussia (1713-1805)

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_system_13


Królestwo Prus (1713-1805)


The Kingdom of Prussia (1713-1805)After Frederic William's ascension to the throne (1713-1740) a lengthy process of administrative system reform starts. In 1814, the interim period, when the Frederick's system was connected with the new one intorduced by Stein'. in 1723 - the General Directorate (Das Generaldirektorium) was established.
Edykt królewski z 13.08.1713 o niepodzielności wszystkich terytoriów Hohenzollernów tworzących integralne terytorium Królestwa Prus. Instrukcja królewska z 19 stycznia 1723 r. o utworzeniu General- Ober- Finanz- Kriegs- und Domänen-Direktorium.
Po wstąpieniu na tron Fryderyk Wilhelm I (1713-1740) rozpoczyna długotrwały proces reform administracyjnych swego państwa. 1814 - koniec okresu przejściowego, w którym stary system fryderycjański łączył się z nowym, wprowadzonym przez reformy Steina. 1723 - Utworzenie Generalnego Dyrektorium (Das Generaldirektorium)

As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1723-01-01"^^
creator Witold Matwiejczyk
hasEnd "1814-12-31"^^
endsDominationAt "1806-12-31"^^
comment "After Frederic William's ascension to the throne (1713-1740) a lengthy process of administrative system reform starts. In 1814, the interim period, when the Frederick's system was connected with the new one intorduced by Stein'. in 1723 - the General Directorate (Das Generaldirektorium) was established."@en
"Edykt królewski z 13.08.1713 o niepodzielności wszystkich terytoriów Hohenzollernów tworzących integralne terytorium Królestwa Prus. Instrukcja królewska z 19 stycznia 1723 r. o utworzeniu General- Ober- Finanz- Kriegs- und Domänen-Direktorium."@pl
"Po wstąpieniu na tron Fryderyk Wilhelm I (1713-1740) rozpoczyna długotrwały proces reform administracyjnych swego państwa. 1814 - koniec okresu przejściowego, w którym stary system fryderycjański łączył się z nowym, wprowadzonym przez reformy Steina. 1723 - Utworzenie Generalnego Dyrektorium (Das Generaldirektorium)"@pl
hasLegalBasis "Edykt królewski z 13.08.1713 o niepodzielności wszystkich terytoriów Hohenzollernów tworzących integralne terytorium Królestwa Prus. Instrukcja królewska z 19 stycznia 1723 r. o utworzeniu General- Ober- Finanz- Kriegs- und Domänen-Direktorium."^^
label "Królestwo Prus (1713-1805)"@pl
"The Kingdom of Prussia (1713-1805)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Królestwa Prus, obejmuje obecne ziemie zachodniej i północnej Polski"^^
seeAlso Deutsche Verwaltungsgeschichte...
Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701-1806)
J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim
M. Bär, Die Behördenverfassung in Westpreußen seit der Ordenszeit
"https://www.wikidata.org/wiki/Q27306"^^
hasBeginning "1713-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "13"^^