The Electorate of Saxony (1545-1805)

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_system_15


Elektorat Saksonii (1545-1805)


The Electorate of Saxony (1545-1805)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1545-01-01"^^
creator Anna Orłowska
hasEnd "1805-12-31"^^
endsDominationAt "1805-12-31"^^
label "Elektorat Saksonii (1545-1805)"@pl
"The Electorate of Saxony (1545-1805)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Elektoratu Saksonii, obejmuje część Łużyc leżących obecnie w Polsce (Bogatynia, Zgorzelec)"^^
seeAlso "https://www.wikidata.org/wiki/Q156199"^^
hasBeginning "1545-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "15"^^