Provincial government of Moravian-Silesian Region (1783-1848)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_16


Gubernium Morawsko-Śląskie (1783-1848)


Provincial government of Moravian-Silesian Region (1783-1848)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1783-01-01"^^
creator Wiesława Duży
hasEnd "1848-12-31"^^
endsDominationAt "1783-01-01"^^
label "Gubernium Morawsko-Śląskie (1783-1848)"@pl
"Provincial government of Moravian-Silesian Region (1783-1848)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Gubernium Morawsko-Śląskiego, obejmuje obecną ziemię cieszyńską"^^
seeAlso Brodesser S., Moravskoslezske gubernium v letech 1783-1849
Svitak Z., Przemiany struktur aparatu biurokratycznego na przykładzie Moraw
Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848
"https://www.wikidata.org/wiki/Q12038643"^^
hasBeginning "1783-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "16"^^