The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_17


Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848)


The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848)Edict from 11 September 1772 on establishing a geovernorate in Lvov, November-December 1773: division into 6 circles (Ger. Kreis) and 59 districts (Ger. Kreisdistricten); decree from 22 March 1782 on waiving the circles
Edykt z 11 września 1772 r. o utworzeniu guberium we Lwowie; listopad-grudzień 1773 r: podział na 6 cyrkułów (Kreis) oraz 59 okręgów (Kreisdistricten); dekret z 22 marca 1782 r. o zniesieniu okręgów

As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1773-01-01"^^
creator Bogumił Szady
hasEnd "1848-12-31"^^
endsDominationAt "1848-12-31"^^
comment "Edict from 11 September 1772 on establishing a geovernorate in Lvov, November-December 1773: division into 6 circles (Ger. Kreis) and 59 districts (Ger. Kreisdistricten); decree from 22 March 1782 on waiving the circles"@en
"Edykt z 11 września 1772 r. o utworzeniu guberium we Lwowie; listopad-grudzień 1773 r: podział na 6 cyrkułów (Kreis) oraz 59 okręgów (Kreisdistricten); dekret z 22 marca 1782 r. o zniesieniu okręgów"@pl
hasLegalBasis "Edykt z 11 września 1772 r. o utworzeniu guberium we Lwowie; listopad-grudzień 1773 r: podział na 6 cyrkułów (Kreis) oraz 59 okręgów (Kreisdistricten); dekret z 22 marca 1782 r. o zniesieniu okręgów"^^
label "Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848)"@pl
"The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Galicji, bez Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1846"^^
seeAlso Bardach J., Bartel W.M., Historia państwa i prawa Polski. T. 3
Bartel W.M., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa...
Barwiński E., Pierwsze podziały administracyjne Galicji
Górak A., Latawiec K., Kancelaria organów władzy w Galicji...
Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848
Mencel T., Galicja Zachodnia 1795-1809...
Mark R.A., Galizien unter österreichischer Herrschaft
"https://www.wikidata.org/wiki/Q2396442"^^
hasBeginning "1772-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "17"^^