the Kingom of Hungary (1200-1918)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_18


Królestwo Węgier (1200-1918)


the Kingom of Hungary (1200-1918)The administrative division based on counties (konitat/Hun.megye) and districts (powiat/processus Hun. szolgabírói járás) had emerged in the Middle Ages since the 11th c., and despite the numerous administrative reforms is still valid. The key reforms were introduced in 1785-1790 and 1849-1860 and attempted ot centralise the adminittation within the entire Austrian monarchy.
Ustrój terytoriualny oparty o komitaty (megye) i powiaty (processus, reambulatio, węg. szolgabírói járás) ukształtował się w średniowieczu, od XI wieku, i mimo wielu prób reform administracyjnych obowiązuje zasadniczo po dzień dzisiejszy. Najważniejsze reformy miały miejsce w latach 1785-1790, 1849-1860 i były związane z próbą centralizacji administracyjnej w ramach monarchii austriackiej.

As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1200-01-01"^^
creator Bogumił Szady
hasEnd "1918-12-31"^^
endsDominationAt "1918-12-31"^^
comment "The administrative division based on counties (konitat/Hun.megye) and districts (powiat/processus Hun. szolgabírói járás) had emerged in the Middle Ages since the 11th c., and despite the numerous administrative reforms is still valid. The key reforms were introduced in 1785-1790 and 1849-1860 and attempted ot centralise the adminittation within the entire Austrian monarchy."@en
"Ustrój terytoriualny oparty o komitaty (megye) i powiaty (processus, reambulatio, węg. szolgabírói járás) ukształtował się w średniowieczu, od XI wieku, i mimo wielu prób reform administracyjnych obowiązuje zasadniczo po dzień dzisiejszy. Najważniejsze reformy miały miejsce w latach 1785-1790, 1849-1860 i były związane z próbą centralizacji administracyjnej w ramach monarchii austriackiej."@pl
hasLegalBasis "Ustrój terytoriualny oparty o komitaty (megye) i powiaty (processus, reambulatio, węg. szolgabírói járás) ukształtował się w średniowieczu, od XI wieku, i mimo wielu prób reform administracyjnych obowiązuje zasadniczo po dzień dzisiejszy. Najważniejsze reformy miały miejsce w latach 1785-1790, 1849-1860 i były związane z próbą centralizacji administracyjnej w ramach monarchii austriackiej."^^
label "Królestwo Węgier (1200-1918)"@pl
"the Kingom of Hungary (1200-1918)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Królestwa Węgier, obejmuje południowe skrawki obecnej Polski, okolice Orawy i Niedzicy (dawne komitaty Spisz i Orawa)"^^
seeAlso Felczak W., Historia Węgier
Gajsler J.F., Dzieje Węgier w zarysie
Skawiński M., Osadnictwo polskie na Górnych Węgrzech...
Trajdos T., Górny Spisz...
"https://www.wikidata.org/wiki/Q171150"^^
hasBeginning "1200-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "18"^^