Latin Church

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26


Kościół katolicki ob. łacińskiego


Latin ChurchAs Subject:
predicate object
startsDominationAt "1000-01-01"^^
P106i_forms_part_of Holy See
isCreatedBy Latin (Roman Catholic)
Christian
Catholicism
hasEnd "1939-12-31"^^
endsDominationAt "1939-12-31"^^
altLabel "Kościół rzymskokatolicki"@pl
"Roman Catholic Church"@en
label "Kościół katolicki ob. łacińskiego"@pl
"Latin Church"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Polski"^^
seeAlso Latin_Church
Pawluk, Dekanat
Kumor, Archidiakonat
Rybczyński, Diecezja
Sitarz, Parafia
Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich 966-1939
Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowe
Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku: Struktury administracyjne
Szady, Struktury religijne
Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych
Boudinhon, Fanning, Parish
Q597526
hasBeginning "1000-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "26"^^