Greek Catholic Church

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27


Greek Catholic Church


Kościół katolicki ob. greckiegoAs Subject:
predicate object
startsDominationAt "1596-01-01"^^
hasEnd "1939-12-31"^^
P9i_forms_part_of Holy See
altLabel "Kościół greckokatolicki"@pl
"Kościół unicki"@pl
"Uniate Church"@en
label "Greek Catholic Church"@en
"Kościół katolicki ob. greckiego"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Polski, zwłaszcza wschodniej"^^
seeAlso Category:Uniate_Church_in_the_Polish%E2%80%93Lithuanian_Commonwealth
Pawluk, Dekanat
Kumor, Archidiakonat
Rybczyński, Diecezja
Sitarz, Parafia
Szady, Struktury religijne
Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych
Ènciklopedičeskij slovarʹ Brokgauza i Efrona
Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniego
Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej
Kołbuk, Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
Fortescue, Protopope
Druzhelyubov, Schism and Russia’s Old Believers
Greek-Catholic-church
Q51077355
Q9539355
individualHasExternalIdentifier "27"^^
isCreatedBy Uniate (Greek-Catholic)
Christian
Catholicism
endsDominationAt "1939-12-31"^^
hasLegalBasis "1596, akt unii brzeskiej; 1720, synod w Zamościu "^^
hasBeginning "1596-01-01"^^