the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_41


Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866)


the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1855-01-01"^^
creator Bogumił Szady
hasEnd "1866-12-31"^^
endsDominationAt "1866-12-31"^^
hasLegalBasis "1849-1850: reforma ustrojowa (kraj koronny, namiestnictwa, wprowadzenie powiatów); 1855-1856: reforma administracyjna (zniesienie kompetencji dominiów i magistratów na rzecz ustroju gminnego i powiatów)"^^
label "Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866)"@pl
"the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Galicji"^^
seeAlso Die österreichische Monarchie, geographisch, statistisch, topographisch und historisch dargestellt
Bardach J., Bartel W.M., Historia państwa i prawa Polski. T. 3
Górak A., Latawiec K., Kancelaria organów władzy w Galicji...
Mark R.A., Galizien unter österreichischer Herrschaft
Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski. T. 4
Grzybowski K., Galicja 1848-1914
"https://www.wikidata.org/wiki/Q2396442"^^
hasBeginning "1849-01-01"^^