Kingdom of Poland (1815-1837)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_43


Kingdom of Poland (1815-1837)


Królestwo Polskie (1815-1836)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1815-01-01"^^
creator Tomasz Panecki
hasEnd "1842-12-31"^^
endsDominationAt "1837-12-31"^^
hasLegalBasis "Dekret Namiestnika Królestwa Polskiego gen. Józefa Zajączka z dn. 16 stycznia 1816 r. (Dziennik Praw, T. 1, s. 115)"^^
label "Kingdom of Poland (1815-1837)"@en
"Królestwo Polskie (1815-1836)"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Królestwa Polskiego"^^
seeAlso Administracja gmin wiejskich w Królestwie Polskim w latach 1815–1864
Kallas M., Historia ustroju Polski X-XX w.
Trzebiński W., Borkiewicz A., Podział administracyjny Królestwa Polskiego 1815-1918
"https://www.wikidata.org/wiki/Q221457"^^
hasBeginning "1815-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "43"^^