Congress Poland (1867-1918)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_47


Congress Poland (1867-1918)


Królestwo Polskie (1867-1918)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1867-01-01"^^
creator Tomasz Panecki
hasEnd "1918-12-31"^^
endsDominationAt "1918-12-31"^^
hasLegalBasis "Ukaz carski z 13.01.1867 (Dziennik Praw Królestwa Polskiego), nr 66, Warszawa 1866, s. 115-243."^^
label "Congress Poland (1867-1918)"@en
"Królestwo Polskie (1867-1918)"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Królestwa Polskiego"^^
seeAlso Administracja gmin wiejskich w Królestwie Polskim w latach 1815–1864
Kallas M., Historia ustroju Polski X-XX w.
Trzebiński W., Borkiewicz A., Podział administracyjny Królestwa Polskiego 1815-1918
"https://www.wikidata.org/wiki/Q221457"^^
hasBeginning "1867-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "47"^^