The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_9


Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918)


The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1849-01-01"^^
creator Wiesława Duży
hasEnd "1918-12-31"^^
endsDominationAt "1918-12-31"^^
label "Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918)"@pl
"The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium kraju koronnego Śląsk Austriacki, obejmuje obecną ziemię cieszyńską"^^
seeAlso Granice Śląska. Zmiany granic Śląska w czasie i przestrzeni. Śląsk na dawnej mapie. Obraz Sudetów w dawnej kartografii,
Sytuacja polityczna i prawno-administracyjna miasta i okolicy w latach konstytucjonalizmu
Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych
hasBeginning "1849-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "9"^^