Błaszczyk G., Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_146


Błaszczyk G., Geografia historyczna Wielkiego Księstwa LitewskiegoAs Subject:
predicate object
date "2007"^^
creator "Błaszczyk, G."^^
label "Błaszczyk G., Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego"@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego: Stan i perspektywy badań"@pl