Bardach J., Studia z ustroju i dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_147


Bardach J., Studia z ustroju i dziejów Wielkiego Księstwa LitewskiegoAs Subject:
predicate object
date "1970"^^
creator "Bardach, J."^^
label "Bardach J., Studia z ustroju i dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego"@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Studia z ustroju i dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego"@pl