Jabłonowski A., Podlasie (Województwo)

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_149


Jabłonowski A., Podlasie (Województwo)As Subject:
predicate object
date "1908-1910"^^
identifier "Źródła Dziejowe, t. 17, cz. 1-3"^^
label "Jabłonowski A., Podlasie (Województwo)"@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Podlasie (Województwo)"@pl