Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku.

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_150


Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku.As Subject:
predicate object
date "1928"^^
creator "Jakubowski, J."^^
label "Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku."@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku. 1, Część północna, skala 1:1.600.000: objaśnienia do mapy"@pl