Łowmiański H., Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_152


Łowmiański H., Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiegoAs Subject:
predicate object
date "1931-1932"^^
identifier "Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, t. 5-6"@pl
creator "Łowmiański, H."^^
label "Łowmiański H., Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego"@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego."@pl