Buczek K., Organizacja opolna w Polsce średniowiecznej

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_153


Buczek K., Organizacja opolna w Polsce średniowiecznejAs Subject:
predicate object
date "1970"^^
identifier ""Studia Historyczne“, 13 (2), 1970, 205-250"@pl
creator "Buczek, K."^^
label "Buczek K., Organizacja opolna w Polsce średniowiecznej"@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Organizacja opolna w Polsce średniowiecznej"@pl