Modzelewski K., Organizacja opolna w Polsce piastowskiej

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_154


Modzelewski K., Organizacja opolna w Polsce piastowskiejAs Subject:
predicate object
date "1986"^^
identifier "„Przegląd Historyczny“, 77 (2), 1986, 177-222"@pl
creator "Modzelewski, K."^^
label "Modzelewski K., Organizacja opolna w Polsce piastowskiej"@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Organizacja opolna w Polsce piastowskiej"@pl