Matuszewski J., Vicinia id est: Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_155


Matuszewski J., Vicinia id est: Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opolaAs Subject:
predicate object
date "1991"^^
creator "Matuszewski, J."^^
label "Matuszewski J., Vicinia id est: Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola"@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Vicinia id est: Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola"@pl
seeAlso "http://polona.pl/item/5979812"^^