Teterycz-Puzio A., Wczesnopiastowska organizacja administracyjna w X i XI wieku

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_156


Teterycz-Puzio A., Wczesnopiastowska organizacja administracyjna w X i XI wiekuAs Subject:
predicate object
date "2001"^^
identifier "„Słupskie Studia Historyczne“, 9, 2001, 245-257"@pl
creator "Teterycz-Puzio, A."^^
label "Teterycz-Puzio A., Wczesnopiastowska organizacja administracyjna w X i XI wieku"@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Wczesnopiastowska organizacja administracyjna w X i XI wieku"@pl