Gąsiorowski A., Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wieku

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_157


Gąsiorowski A., Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wiekuAs Subject:
predicate object
date "1965"^^
creator "Gąsiorowski, A."^^
label "Gąsiorowski A., Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wieku"@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wieku: Z zagadnień zarządu terytorialnego i podziałów Polski późnośredniowiecznej"@pl