B. Wachowiak, A. Kamieński, Dzieje Brandenburgii-Prus.

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#document_56


B. Wachowiak, A. Kamieński, Dzieje Brandenburgii-Prus.As Subject:
predicate object
date "2001"^^
creator "Kamieński, A."^^
"Wachowiak, B."^^
label "B. Wachowiak, A. Kamieński, Dzieje Brandenburgii-Prus."@pl
type owl:NamedIndividual
IAO_0000310
title "Dzieje Brandenburgii-Prus. Na progu czasów nowożytnych (1500-1701)"@pl