Mielcarek A.J., Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/document_70


Mielcarek A.J., Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonejAs Subject:
predicate object
date "2008"^^
creator "Mielcarek, A. J."^^
label "Mielcarek A.J., Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej"@pl
type owl:NamedIndividual
E31_Document
title "Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej"@pl