Wojtkowiak S., Państwowe, administracyjne, wojskowe i wyznaniowe podziały terytorialne na ziemiach polskich

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/document_71


Wojtkowiak S., Państwowe, administracyjne, wojskowe i wyznaniowe podziały terytorialne na ziemiach polskich



As Subject:
predicate object
date "2000"^^
creator "Wojtkowiak, S."^^
label "Wojtkowiak S., Państwowe, administracyjne, wojskowe i wyznaniowe podziały terytorialne na ziemiach polskich"@pl
type owl:NamedIndividual
E31_Document
title "Państwowe, administracyjne, wojskowe i wyznaniowe podziały terytorialne na ziemiach polskich: (zarys dziejów)"@pl