Gałędek M., Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/document_72


Gałędek M., Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennymAs Subject:
predicate object
date "2012"^^
creator "Gałędek, M."^^
label "Gałędek M., Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym"@pl
type owl:NamedIndividual
E31_Document
title "Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym"@pl