Dziobek-Romański J., Proces ujednolicania ustroju samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/document_73


Dziobek-Romański J., Proces ujednolicania ustroju samorządu terytorialnego w II RzeczypospolitejAs Subject:
predicate object
date "2012"^^
identifier "„Roczniki Nauk Prawnych“, 22 (2), 2012, s. 149–177"^^
creator "Dziobek-Romański, J."^^
label "Dziobek-Romański J., Proces ujednolicania ustroju samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej"@pl
type owl:NamedIndividual
E31_Document
title "Proces ujednolicania ustroju samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej"@pl