Tarnowska A., Niedostatki unifikacji administracji ogólnej

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/document_75


Tarnowska A., Niedostatki unifikacji administracji ogólnejAs Subject:
predicate object
date "2016"^^
identifier "„Studia Iuridica Toruniensia“, 17, 2016, s. 255"^^
creator "Tarnowska, A."^^
label "Tarnowska A., Niedostatki unifikacji administracji ogólnej"@pl
type owl:NamedIndividual
E31_Document
title "Niedostatki unifikacji administracji ogólnej. Doktryna i praktycy o koniecznych uzupełnieniach rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r"@pl