Kallas M., Województwo w Drugiej Rzeczypospolitej

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/document_76


Kallas M., Województwo w Drugiej RzeczypospolitejAs Subject:
predicate object
date "1997"^^
identifier "„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia“, 30, 1997, s. 145–161"^^
creator "Kallas, M."^^
label "Kallas M., Województwo w Drugiej Rzeczypospolitej"@pl
type owl:NamedIndividual
E31_Document
title "Województwo w Drugiej Rzeczypospolitej: z dziejów podziałów terytorialnych w latach 1919-1939"@pl