Lewandowska-Malec I., Próba zreformowania podziału terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1928-1933

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/document_77


Lewandowska-Malec I., Próba zreformowania podziału terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1928-1933As Subject:
predicate object
date "1997"^^
identifier "„Czasopismo Prawno-Historyczne“, 51 (1-2), 1999, s. 301–317"^^
creator "Lewandowska-Malec, I."^^
label "Lewandowska-Malec I., Próba zreformowania podziału terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1928-1933"@pl
type owl:NamedIndividual
E31_Document
title "Próba zreformowania podziału terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1928-1933"@pl